Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde
1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle handler, der gennemføres på hjemmesiden www.vinoggastro.dk.

2. Betaling
2.1 I Vin og Gastro’s webshop kan du bestille dine varer online og betale via Dankort. Alle priser på  www.vinoggastro.dk er inkl. moms, med mindre andet er angivet. Ved ønske om bankoverførsel – kontakt venligst Vin og Gastro. Beløbet hæves først når varende afsendes.

3. Ordrebekræftelse
3.1 Umiddelbart efter kundens gennemførelse af en ordre registreres ordren hos Vin og Gastro, og der fremsendes herefter automatisk ordrebekræftelse til den af kunden oplyste mailadresse. Fremsendelse sker senest, når fakturabeløbet trækkes på kundens konto.

4. Leveringstid
4.1 Levering sker normalt fra dag til dag, såfremt bestilling er modtaget af Vin og Gastro inden kl. 12. Hvor dette ikke er muligt, eksempelvis fordi varen ikke er på lager i tilstrækkelige mængder, sker levering så snart det er muligt.

5. Leveringsomkostninger
5.1 Leveringsomkostningen er pr. ordre kr. 150,00. Beløbet er fast og gælder således uanset ordrens størrelse.
5.2 Udbringning – 35,00 kr. max radius af 5 km. 5-15 km – 100,00 kr. Derudover sendes gaverne, eller der aftales nærmere.

6. Moms og afgifter
6.1 Oplyste priser og beløb er inkl. 25 % moms og inkl. gældende afgifter.

7. Reklamationsret
7.1 Vin og Gastro yder to års reklamationsret i henhold til Købeloven. Det fremhæves, at reklamationsretten er begrænset til varens naturlige holdbarhed, og at denne forudsætter, at varen er opbevaret og i øvrigt blevet behandlet korrekt. Flasker med “prop” og andre former for dårlig smag eller duft forekommer uundgåeligt og må forventes af kunden i et vist omfang. Såfremt der forekommer “prop” i mere end en ud af tolv flasker af samme vin købt ved samme ordre, accepteres dette af Vin og Gastro som en reklamation, og Vin og Gastro vil i sådanne tilfælde foretage ombytning, men dog ikke nødvendigvis til samme årgang. Den nævnte reklamationsret vedrørende vine med “prop” m.v. skal gøres gældende snarest muligt, og sådanne vine skal uden ugrundet ophold fremsendes til Vin og Gastro, såfremt kunden ønsker ombytning. Det præciseres, at kundens reklamationsret i alle tilfælde bortfalder to år efter leveringen.
7.2 I tilfælde af, at flasker er beskadiget ved leveringen, skal dette angives på fragtbrevet. Umiddelbart efter leveringen skal kunden kontrollere, at leverancen er korrekt både med hensyn til kvantum og med hensyn til, om vinene svarer til ordren. Såfremt kunden mener, at dette ikke er tilfældet, skal kunden straks give skriftlig meddelelse til Vin og Gastro.

8. Returvarer
8.1 Ved kundens returnering af varer til Vin og Gastro skal dette ske til følgende adresse: Vin og Gastro, Storetorv 9, kælderen, 6200 Aabenraa. Det fremhæves, at returnering af varer alene kan ske, hvor dette følger udtrykkeligt af disse betingelser eller, hvor dette på forhånd er aftalt med Vin og Gastro. Vin og Gastro accepterer ikke modtagelse af varer pr. efterkrav eller lignende, og sådanne forsendelser vil således blive afvist.

9. Fortrydelsesret
Vin og Gastro yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

10. Force majeure
10.1 Vin og Gastro er ikke ansvarlig for forsinkelse eller for opfyldelse af nogen af sine øvriqe forpligtelser over for kunden, såfremt forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes forhold uden for Vin og Gastro’ direkte kontrol, eksempelvis i tilfælde af strejke, fragtproblemer, leveringssvigt, uheld eller uforudsete omstændigheder hos Vin og Gastro eller hos Vin og Gastro’ leverandører eller fragtførere. I sådanne tilfælde udskydes leveringstiden og Vin og Gastro’ opfyldelse af øvrige pligter, indtil dette kan ske uden hindringer.

11. Tastefejl
11.1 Der tages forbehold for tastefejl og lignende.

12. Personlige oplysninger og datapolitik
12.1 For at en ordre kan gennemføres, skal kunden oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informationerne anvendes udelukkende til opfyldelse af ordren og, hvis kunden accepterer dette, til udsendelse af tilbud og andet markedsføringsmateriale. De afgivne oplysninger transmitteres og opbevares elektronisk af Vin og Gastro. Opbevaringen sker i ukrypteret form, men på betryggende vis.
12.2 Vin og Gastro sælger eller overdrager aldrig kundeoplysninger til tredjemand, og Vin og Gastro gør ikke sådanne oplysninger tilgængelige for tredjemand.
12.3 I forbindelse med kreditkortbetalingen overføres der visse finansielle data til DIBS, og dette sker via en krypteret SSL-forbindelse i henhold til gældende forskrifter. Transaktionen håndteres via DIBS, og Vin og Gastro opbevarer ikke kundens kreditkortoplysninger.
12.4 I forbindelse med benyttelsen af www.vinoggastro.dk lagres cookies på kundens PC, herunder eventuelt i forbindelse med, at systemet skal kunne huske kundens brugernavn og adgangskode.
12.5 Kunden har til enhver tid ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om kunden samt til at få foretaget nødvendige rettelser, ligesom kunden har ret til at gøre indsigelse mod fejlagtige registreringer eller registreringer, der ikke er lovpligtige. I sådanne tilfælde rettes henvendelse til den dataansvarlige hos Vin og Gastro, e-mail info@vinoggastro.dk Dertil kan der ligeledes rettes henvendelse ved spørgsmål om beskyttelsen af personoplysninger.
12.6 Kunden godkender ved accept af handelsbetingelser, ligeledes at være over 18 år.

August 2013